En härlig förställning som förenar och berör

Många av dem som spelar i ensemblen och jobbar med Katitzi har starka band till historien och känner mycket för just denna produktion. En föreställning med många fina, viktiga budskap vilket genomsyrar hela ensemblen.

Så här svarar några på frågan Vad betyder föreställningen Katitzi och Katarina Taikon för dig?

1048x700_skv16-18341_sRGB

Victoria Kahn, regissör:
– Jag älskar att göra teater som riktar sig till flera generationer, säger regissören Victoria Kahn. Något som fler i produktionsteamet kan skriva under på.

Många av oss har en koppling till den modiga barnboksfiguren Katitzi och hennes skapare, författaren Katarina Taikon, som stred för romernas rättigheter.

Katarina Taikon sade också att om vi ska nå en förändring så måste vi börja med barnen. Därför är min förhoppning att både barn och vuxna skall kunna identifiera sig med rollfiguren och att föreställningen skall beröra både ung och gammal. Och att den skall öppna möjligheter för goda samtal kring viktiga frågor om vem som ska få höra till och vem som bestämmer. Och belysa vikten av att alla har rätten att ha ett hemma.

 

700x1048_skv16-18274_sRGB

Paloma Winneth – skådespelare:
– Aktivismen är en viktig del av mitt liv. Därför är Katarina Taikon en av mina förebilder och sitter, tillsammans med massa andra förebilder, på min vägg hemma. Bland det jag organiserat mig i har varit att vara med och driva Botkyrka Flyktingboende, som var en helt ideellt verksamhet. Det jag har gemensamt med rollfiguren Katitzi, förutom envisheten, är att jag kan relatera till känslan av utanförskap i samhället. Växte upp med ensamstående mamma som rasiferades, i ett fattigt miljonprogramsområde. Jag var, redan som liten, väldigt medveten om och kunde syna och formulera olika typer av förtryck som jag/vi utsattes för. Jag upptäckte först Katarina Taikon och hennes kamp. Sedan böckerna om Katitzi som jag uppslukades av. Jag tycker alla borde läsa dem, oavsett ålder!

 

700x1048_skv16-18286_sRGB

Mats Qviström – skådespelare:
– Det är fantastiskt att få vara med och berätta denna historia som belyser något som, tyvärr kan man tycka, aldrig blir inaktuellt. Att spela familjeföreställningar för en så här bred publik är alltid lika roligt. Katitzi är en föreställning som kan ses av flera generationer – allt från mor- och farföräldrar till barnbarn.

 

700x1048_skv16-18432_sRGB

Gisela Nilsson – skådespelare:
– Att inte ha ett hem, en plats där du bor är som om en fågel vore utan sina vingar. Tryggheten i att veta var du hör hemma både i praktiken och rent mentalt är en utgångspunkt och en förutsättning för att existera.

Tänk dig, att aldrig få landa hemma hos dig själv – hur ska du då orka möta andra?

 

1048x700_skv16-18383_sRGB

Miriam Oldenburg – musiker:
– Jag växte upp med Katitzi och slukade dessa böcker, älskade dem verkligen. Jag minns hur jag gjorde ett litet lexikon av alla ord på romanés som dök upp i böckerna. Tyvärr blev det inte mer än ett ark, men i alla fall. Jag fick lust att lära mig språket. Böckerna betydde mycket för mig och de har förmodligen bidragit till hur jag ser på främmande folkslag.

 

Kvinna som står och håller sig i en ställning.

Alva Pettersson – skådespelare:
– Det är en historia om utanförskap och om människors rädsla för det okända, om rasism och hat, men i det, en familj som kämpar för en plats, för kärlek, gemenskap och ett hem. Mycket allvar och stora sorger, men samtidigt, överraskande och rolig.

Katitzi är en liten människa med ett stort hjärta som sprudlar inför livet. 

Jag spelar rollen som Rosa, Katitzis ansvarstagande, kärleksfulla storasyster som nästan är som hennes mamma. Rosa kämpar för att Katitzi ska få gå i skolan, för rättvisa och en plats i samhället. Hon är trött på att ständigt behöva flytta, börja om, gömma sig och inte få sin röst hörd. Hon tror på förändring och att den enda vägen är att våga tro på sig själv och att möta det vi är rädda för. 

Hon har ett stort mod, stora tankar och likt Katitzi en stark vilja. 

Jag inspireras av henne och tycker det ska bli otroligt spännande att få gestalta henne.

Jag läste böckerna som barn och älskade dom då. I vuxen ålder fascineras jag mycket över Katarina Taikon, vilken kvinna hon var! En hjälte, en förebild! 

 

Katarina Norström –  marknadsförare Katitzi:
– Att få jobba med att marknadsföra kultur i allmänhet och teater i synnerhet är alltid lika stimulerande och viktigt. Kulturutbudet säger en del om en plats värderingar och attraktionskraft. Kultur är något som enar människor som ger oss chans att mötas och uppleva saker tillsammans alldeles oavsett bakgrund och härkomst. Det är också ett kitt i samhället vi inte skulle klara oss utan. En förutsättning för utveckling och innovationer, kreativa näringar och relationer. En plats utan ett rikt kulturutbud känns fattigt!

Att få jobba med att marknadsföra Katitzi känns otroligt kul och viktigt. Jag såg möjligheter för olika grupper i samhället att mötas kring denna föreställning som har ett viktigt och aktuellt ämne. Vi har därför inlett en integrationssatsning där vi jobbar med att fylla bussar från länets alla kommuner med nyanlända, asylgrupper och etablerade familjer för att lära känna varandra i samband med en teaterutflykt. En föreställning som förenar och ökar förståelsen mellan människor.

Katitzi är en föreställning med viktiga budskap. En musikalisk pärla med humor och värme.

Repetitionsbilder: Lia Jacobi/Teater Västernorrland