Konsten att hålla masken

Skådespelarna i Tartuffe har genomgått en gränslös förvandling. De bär lösa halvmasker, inspirerade av rollfigurerna i commedia dell’arte. När maskerna kommer på, kliver karaktärerna fram.

Att skapa mask är en lång process som börjar tidigt. Maskdesigner Johanna Ruben läser noggrant manus, söker inspiration och skissar. Det handlar om att skapa sig en tydlig bild av vad som ska berättas, och framför allt – vad varje enskild karaktär ska berätta.

– Masken har en viktig del i att förstärka karaktärernas personlighetsdrag, men den kan också berätta om karaktärernas relationer till varandra, säger Johanna Ruben, maskdesigner.  

Att Dorins mask endast består av en clownnäsa berättar något om hennes position i samhället, hon står nära folket. Kärleksparet Mariane och Valére har båda genom sina masker fått sitt kränkta uttryck, något som stärker bilden av att de hör ihop.

Att få karaktärerna att komma fram, ut igenom masken är en utmaning – både för den som ska göra masken men också för de som ska bära den. Det är viktigt att masken upplevs som en del av ansiktet, och inte att den ligger ovanpå. För att göra maskerna levande är de gjutna efter skådespelarnas egna ansikten.   

– Min vision med arbetet är att stödja skådespelarna i att bli ett med sin karaktär. Masken sitter inte där för att dölja något – tvärt om! Det är en speciell och svår process, men en väldigt rolig sådan, säger Johanna Ruben.