Skolföreställningar

Aktuella föreställningar

för skolan

Skapande skola

Se våra paket för skolor

Skapande skola

Träffa teatern

Är du intresserad av att besöka oss?

Träffa teatern

Pedagogiskt material

Se våra lärarhandledningar

Pedagogiskt material

Skolverksamhet

Teater Västernorrland utvecklar ständigt sin verksamhet gentemot skola och förskola. Skolföreställningarna turnerar i hela Västernorrlands län och det uppsökande arbetet inom Skapande Skola når barn och unga i deras eget klassrum. Teater Västernorrland vidareutvecklar över hela verksamheten det pedagogiska förhållningssättet, för att möta skolans behov.