Tidigare föreställningar

Under åren från starten år 1972 till idag har vi hunnit med många föreställningar och därmed många möten med publiken ute i länet. 2017 firar Teater Västernorrland 45 år som länsteater där vi har gått från att främst spela teater för barn och unga till att även innefatta vuxenpublik och där föreställningarnas kvalitet ständigt har utvecklats. Nedan presenteras alla föreställningar som avverkats från 1972 till idag.

Föreställningar 2014-idag

Föreställningar 1972-2013