Skolverksamhet

Se vad vi kan erbjuda er skola

Skolverksamhet

Skolföreställningar

Aktuella föreställningar

för skolan

Barn och unga

Se aktuella föreställningar

för barn och unga

Träffa teatern

Vi vill bjuda in er bakom kulisserna på Teater Västernorrland. Vi vill göra er delaktiga i det långa arbetet som föregår en teaterföreställning.  

Referensgrupper

Från första repetitionsveckan i en teaterproduktion vill vi möta vår publik. Vi vill samtala med er om pjäsens tematik, spela upp delar ur föreställningen och diskutera olika konstnärliga val. Detta är vårt sätt att göra relevant scenkonst inifrån barns och ungas eget perspektiv. För er är det en möjlighet att fördjupa kunskaperna hur en teaterprocess går till. Vilka som just nu behövs som referensgrupp beror på den aktuella föreställningens målgrupp.

Provpublik

När vi närmar oss premiär vill vi pröva hur det är att faktiskt spela den aktuella föreställningen inför publik. Därför behöver vi er och samtalar gärna med er efteråt.

Kreativa Klasser

Varje termin träffar Teater Västernorrland ett par skolklasser och arbetar i kreativa processer med eleverna. Genom exempelvis skrivövningar, dramaövningar och värderingsövningar öppnar teatern upp för elevernas egna perspektiv.
Dessa processer ligger sedan till grund för vad teatern väljer att sätta upp för föreställningar. En Kreativ Klass följer sedan produktionen hela vägen fram till premiär. Det kan handla om att skådespelarna gör en läsning av pjäsen i klassrummet, repetitionsbesök och så vidare.

Rundvandringar

Följ med på en spännande rundvandring hos Teater Västernorrland i Sundsvall och se vad som händer ”bakom kulisserna” på en teater. Ni får besöka de olika scenerna och repetitionslokalerna på Konsertteatern och går sedan vidare till teaterns ateljéer och verkstäder. Ni får bland annat se vad som händer i måleriet och snickeriet och vad man gör i syateljén, där ett besök i vårt förråd av kläder och skor från olika teateruppsättningar brukar vara ett uppskattat inslag. Turen avslutas på maskavdelningen.