Skolbarn deltar i teaterworkshop med Teater Västernorrland Skolbarn deltar i teaterworkshop med Teater Västernorrland Skolbarn deltar i teaterworkshop med Teater Västernorrland

Skapa & skola

I skolan

Vi har en omfattande verksamhet där vi erbjuder föreställningar och workshopar som är skräddarsydda för att passa i skolan. Vi har både uppsökande verksamhet som kommer till ditt klassrum och stora teaterföreställningar som passar bättre att uppleva på en riktig scen.

Vi förstår att det är viktigt att du som lärare kan använda våra upplevelser i undervisningen. Därför har all vår skolverksamhet lärarhandledningar som på ett tydligt sätt knyter an till skolans läroplan.

Varje läsår erbjuder vi också workshopar som är skräddarsydda att användas tillsammans med en av våra föreställningar som Skapande skola-projekt.

Exalterade skolbarn tar del av teaterverksamhet i klassrum.
Skolbarn tittar uppmärksamt på teater föreställning
En grupp skolbarn tar del av teaterverksamhet i klassrummet.

Genom metoden Kreativa klasser arbetar vi nära barn och unga när vi tar fram teaterföreställningar för skolan. Det innebär att vi träffar en skolklass genom hela processen att ta fram föreställningen. Första träffen är redan innan manuset är skrivet och klassen får möjlighet att påverka pjäsens innehåll. Eleverna får exempelvis träffa regissör, dramatiker, scenograf och skådespelare och till slut se den färdiga föreställningen.

 

Vill dina elever bli en Kreativ klass? – hör av dig till Mia Rydell.

jojjo.se hittar du aktuella föreställningar, workshopar och lärarhandledningar.