onsdag 5 maj 2021

Musikalfrossa på äldreboenden i Sundsvall

Med två föreställningar om dagen besöker vi äldreboenden i Sundsvall vecka 18 och 19.

Tre musikalartister och en pianist och spelar utomhus och mottagandet från äldreboendena har varit entusiastiskt.

Idén och konceptet har arbetats fram av Kristoffer Berglund tillsammans med den medverkande ensemblen. En av dem är Robert Hannouch, skådespelare och musikalartist, och mötet med äldre ligger honom varmt om hjärtat. När Robert Hannouch arbetade som musikalartist i London åkte han under varje vecka ut på äldreboenden för att sjunga för de som bodde där.

- Det var ett välgörenhetsprojekt där man fick ett schema varje vecka. I London arbetar man oftast bara på kvällarna så dagtid fanns det utrymme att göra såna här saker. Jag åkte ut tillsammans med en pianist, vi hade olika teman – rock, klassiskt, musikal – och ibland sjöng vi tillsammans, säger han.

Robert Hannouch lyfter fram kontakten med de äldre som en av de absoluta drivkrafterna.

- Jag gjorde detta i sju år så då lärde jag känna många av dem. Jag älskar de små scenrummen. De skapar en närhet och ger utrymme för att dela samtal, anekdoter och visdom. Det är själva mötet som är betydelsefullt, säger han.

Han lyfter också fram vikten av att öppna upp teatern och att scenkonsten ska finnas till för alla oavsett vad man har för förutsättningar. Kan publiken inte ta sig till teatern får teatern komma till publiken.

- Det är viktigt att ge det här tid och utrymme och jag hoppas att det alltid ska vara en del av teaterns verksamhet, säger Robert Hannouch.

Teater

Musikalfrossa

4 - 19 juni 2021

Läs mer