måndag 21 juni 2021

Redovisning av forskningsprojektet "Att uttala det kroppsliga"

Forskningsprojektet vid Stockholms Konstnärliga Högskola kopplat till föreställningen Dödsdansen har presenterats.

25 maj redovisade Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning och rytmik, sitt forskningsprojekt "Att uttala det kroppsliga – på spaning att överbrygga skådespelarens arbete med kroppen som instrument, rörelsegestaltning och dramatisk text" vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

Projektet är ett samarbete med Teater Västernorrland och har genomförts i tät dialog med skådespelarna Kaj Ahlgren, Åke Arvidsson och Gisela Nilsson. Projektets olika delar har bland annat varit undersökande workshops, gemensamma reflektionsperioder, produktion av föreställningen Dödsdansen och skrivarbete.

Aleksandras ord om forskningsprojektet:

Kroppen är skådespelarens instrument. Jag ser kroppen som ett kärl, en källa att hämta från och ösa ur. Ett instrument som har förmågan förbinda de analytiska tankegångarna med det undermedvetna, med instinkterna och det öppna hjärtat. Min ursprungliga forskningsfråga för detta projekt var att undersöka det glapp som uppstår mellan kroppsliga impulser i ett undersökande led i arbete/improvisation och när det ska överbryggas till en "färdig" gestaltning av ett dramatiskt verk. Denna frågeställning tog mig vidare till att undersöka en repetitionsteknik som skulle öppna möjlighet för skådespelarna till att öppna sig för och omfamna sin kroppsliga kunskap och kreativitet. Utan att bortcensurera sina uttryck genom textanalys och det logiska tänkandet. Möta en text på kroppsliga villkor. Jag kallar det för ”kroppslig läsning”.

Redovisningen av projektet

Mer om forskningsprojektet